Veiling voorwaarden

 • Het doel van de veiling is zoveel mogelijk inkomsten genereren, waarbij de opbrengst gaat naar het onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS. 
 • De veiling betreft een online-veiling via de website www.alsveiling.nl 
 • De aanbieders (sponsoren) stellen hun dienst/product gratis beschikbaar. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan het doel van de veiling.
 • Alle aangeboden producten/diensten worden vermeld op de site www.alsveiling.nl 
 • De veilingcommissie behoudt zich het recht voor diensten samen te voegen, te splitsen of te weigeren.
 • De veiling geschiedt bij opbod. Bieden geschiedt online. Het product wordt toegewezen aan de hoogste bieder.
 • Een item wordt niet verkocht wanneer daarvoor niet ten minste de startprijs wordt geboden.
 • Door de toewijzing komt een koopovereenkomst tot stand tussen aanbieder en koper. De koper van het product ontvangt een e-mail en voltooit de betaling via iDeal. 
 • Geschillen betreffende de (uitvoering van de) koopovereenkomst moeten door aanbieder en koper onderling worden beslecht.
 • De verkochte dienst wordt in onderling overleg tussen aanbieder en koper verricht. Behoudens een andersluidende afspraak tussen aanbieder en koper wordt de dienst binnen een jaar na toewijzing verricht. Daarna vervalt het recht van de koper om nakoming te verlangen.
 • Stichting ALS Nederland is niet aansprakelijk voor de (correcte) uitvoering van de verkochte dienst.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Stichting ALS Nederland in overleg met de koper. 
 • De geveilde producten mogen niet worden verveelvoudigd zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen van de maker van het product.